ANA SAYFA

27.08.2014-Kongremizin Bildiri Kitabı Online Olarak Yayınlanmıştır.

V. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ / YALOVA ( 06-09 Mayıs 2013)

Süs bitkileri sektörü ekonomik olarak son yıllarda büyük ilerleme göstermiştir. Bu ilerlemede konu ile ilgili yapılan bilimsel toplantıların, sempozyum ve kongrelerin katkısı önemlidir. Bu tip organizasyonlarda; araştırmacılar, öğretimüyeleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları süs bitkileri sektöründeki sorunları ve çözüm önerilerini, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri birliktetartışıp değerlendirme imkanı bulmaktadır. Bu değerlendirmelerden elde edilensonuçlar hem Ar-Ge faaliyetlerinin etkinliğinin artması hem de sektörüngelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Birincisi 1998 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ndedüzenlenen Süs Bitkileri Kongrelerinin, ikincisi 2002 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde, üçüncüsü 2006 yılında Ege Üniversitesi ZiraatFakültesi’nde, dördüncüsü ise 2010 yılında Alata Bahçe Kültürleri Araştırmaİstasyonu’nda düzenlenmiştir.

Beşincisi düzenlenecek olan Süs Bitkileri Kongresi’nde, konu ile ilgili çalışmayapan üniversiteler ve kamunun çeşitli kuruluşlarında görev yapan biliminsanlarının, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir arayagelerek; Ar-Ge sonuçlarının, karşılaşılan sorunların, teknolojik gelişmelerin veçözüm yollarının tartışılması ve yeni araştırma faaliyetlerinin oluşturulmasıamaçlanmıştır.

Saygılarımızla
Düzenleme Kurulu